Open Photo Shoot in Barcelona, Spain

RSVP ON FACEBOOK

START DATE: 07/26/2015

END DATE: 07/26/2015

STATUS: Passed CLICK HERE FOR A LIST OF UPCOMING EVENTS

 
Join the #NOH8Worldwide movement in BARCELONA and add your face to the fight for equal human rights!

Studio Meeting Space
Plaça de la Rosa dels Vents, 1
08039 Barcelona, Spain

ENTRY: Please enter via the BEACH ACCESS (and not 'Main') entrance only.

DATE: Sunday 26 July, 2015

TIME: 2:00pm - 5:00pm

COST:
Single/Solo Photos: 35
Couple/Group Photos: 20 per person
NOH8 accepts cash only. Fees paid to participate cover services and costs for one edited digital print only, made available via noh8campaign.com, and do not include physical prints.


* COME CAMERA-READY *
* WEAR A WHITE SHIRT *
* POSE & MAKE A STATEMENT! *

We're honored to work with KING and W Barcelona to bring the #NOH8Worldwide movement to Spain for the first time ever! Join us for this historic event at W Barcelona on Sunday, 26th July! Stop by anytime between 2pm-5pm to pose for an official NOH8 photo by photographer Adam Bouska. No reservations needed!

Attendees are asked to enter the hotel via the BEACH ACCESS entrance. NOH8 Volunteers will be on-hand to direct you to the Studio Meeting Space area.

* * * * *

The NOH8 Campaign is a worldwide photo campaign promoting marriage, gender and human equality through social media. The international collection of NOH8 ("no hate") Photos feature subjects with duct tape over their mouths, symbolizing their voices being silenced by Proposition 8 in California and similar legislation around the world, with "NOH8" painted on one cheek in protest.

Over 40,000 NOH8 photos have been taken to date in nearly 20 countries, putting a face to the fight for equality across the world. Participants range from local and global celebrities to everyday people. Though originally created by Adam Bouskaand Jeff Parshley in response to California's ban on same-sex marriage, the scope of the campaign has grown to stand against bullying and discrimination of all sorts.

* * * * *

Photos are first-come, first-served - and we move fast! Please arrive camera-ready with a plain white shirt to match the signature style of the NOH8 photos.

When is the best time to arrive? Most people tend to arrive before the photo shoot begins, but as long as someone has lined up by the advertised end time for the photo shoot (5:00pm for this photo shoot), they should be guaranteed a chance to pose!

Once you arrive, the next steps are easy!

1. Fill-out one numbered model release for each person.
2. Have a NOH8 temporary tattoo applied for your photo.
3. Standby for your number to be called.
4. Process your payment once called.
5. Trade your processed model release for duct tape!

NOH8 Co-Founder Adam Bouska will photograph roughly 5-10 frames per person. One frame will be selected/edited by our team and made available within approximately eight weeks (timeline subject to change).

Message from our sponsor King:
At King we believe that a great saga needs all sorts of heroes, which means we celebrate diversity. We’re proud to sponsor NOH8 in Europe this summer and hope you will join us at the event! Let the photo-shoots begin!

INTERESTED IN VOLUNTEERING? E-mail info@noh8campaign.com with your contact information and make sure to note which shoot you'd like to volunteer for!


Funds raised by the NOH8 Campaign will be used to continue promoting and raising awareness for marriage and human equality as well as anti-discrimination and anti-bullying through NOH8’s interactive social media campaign. This includes bringing the campaign to other cities and countries around the world, creating and compiling images for our ongoing large-scale media campaign, and covering the costs of the daily operations and maintenance necessary to run this rapidly growing campaign out of our Burbank, CA Headquarters.

The NOH8 Campaign is a tax-exempt charitable organization under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Click here and scroll down to the 'Funds & Financing' portion of our FAQ for more information about how fees are utilized.

 


 

Sessió fotogràfica a BARCELONA, ESPANYA.


Uniu-vos al moviment #NOH8Worldwide a BARCELONA i poseu cara a la lluita per la igualtat dels drets humans!

LLOCHotel W Barcelona
Studio Meeting Space
Plaça de la Rosa dels Vents, 1
08039 Barcelona, Espanya

ENTRADA: Preguem que només feu servir l'entrada d'ACCÉS A LA PLATJA (en comptes de l'entrada principal).

DATA: Diumenge, 26 de juliol de 2015

HORA: 14:00 h - 17:00 h

PREU:
Fotos individuals: 35
Fotos de parelles o de grups: 20 € per persona
NOH8 només accepta pagaments en efectiu i amb targeta de crèdit. La tarifa de participació només inclou els serveis i els costos d'una còpia digital editada, que estarà disponible a la web noh8campaign.com. El preu no inclou les còpies en format físic.

* VENIU PREPARATS PER LA CÀMERA *
* PORTEU UNA CAMISA BLANCA *
* POSEU I MANIFESTEU-VOS! *

Tenim l'honor de col·laborar amb KING i l'hotel W Barcelona per apropar el moviment #NOH8Worldwide a Espanya per primera vegada! Participeu en aquest esdeveniment històric a l'hotel W Barcelona, diumenge 26 de juliol! Podeu venir en qualsevol moment entre les 14 hores i les 17 hores i posar per a una foto oficial del NOH8, a càrrec del fotògraf Adam Bouska. No cal que feu cap reserva!

 

Aquest és el missatge del nostre patrocinador King:
A King creiem que una gran saga necessita tota mena d'herois i, per tant, celebrem la diversitat. Estem orgullosos de patrocinar el NOH8 a Europa aquest estiu i esperem que hi participeu! Que comencin les sessions fotogràfiques!

Es prega que els assistents accedeixin a l'hotel mitjançant l'entrada d'ACCÉS A LA PLATJA. Els voluntaris del NOH8 seran allà mateix per indicar-vos el camí cap a la zona Studio Meeting Space.

* * * * *

L'esdeveniment NOH8 és una campanya fotogràfica que es fa a tot el món per promoure la igualtat de matrimoni, gènere i drets humans mitjançant les xarxes socials. La col·lecció internacional de fotografies NOH8 («No a l'odi» per les sigles en anglès) mostren gent amb la boca tapada amb cinta adhesiva, i simbolitzen la manera en què tant la Proposició 8 a Califòrnia com d'altres lleis similars a tot el món silencien les seves veus. A més a més, tenen «NOH8» pintat a una galta en senyal de protesta.

A dia d'avui, s'han fet més de 40 000 fotos del NOH8 a quasi 20 països, i el moviment s'ha convertit en la cara de la lluita per la igualtat arreu del món. Qualsevol pot participar-hi: des de famosos locals i mundials fins a gent comú. Tot i que la idea original va néixer de l'Adam Bouskaand i el Jeff Parshley com a resposta per la prohibició del matrimoni homosexual a l'estat de Califòrnia, l'abast de la campanya s'ha estès a la lluita contra l'assetjament i tota mena de discriminacions.

* * * * *

Les fotos es faran per ordre d'arribada, i anem molt ràpid! Arribeu preparats per la càmera i amb una camisa llisa i blanca, en harmonia amb l'estil de les fotos del NOH8.

Quin és el millor moment per arribar? La majoria de la gent sol arribar abans que la sessió fotogràfica comenci. Sempre i quan estigueu a la cua a l'hora de finalització publicada (les 17:00 hores per aquesta sessió), tindreu lla oportunitat de participar-hi amb la vostra posa!

Un cop arribeu, el que heu de fer és molt fàcil:

1. Empleneu un formulari d'autorització de model, numerat per a cada persona.
2. Deixeu que us apliquin el tatuatge temporal del NOH8 per la foto.
3. Espereu fins que cridin el vostre número.
4. Un cop us cridin, feu el pagament.
5. Bescanvieu el vostre formulari d'autorització per cinta adhesiva!

Adam Bouska, el cofundador de NOH8, farà entre 5 i 10 fotografies per persona. El nostre equip seleccionarà i editarà una de les fotos i la farà pública en un període màxim d'unes vuit setmanes (aquest període podria canviar).

VOLEU PARTICIPAR-HI COM A VOLUNTARI? Envieu un correu a info@noh8campaign.com amb la vostra informació de contacte i amb el nom de la sessió fotogràfica a la qual voleu participar!

Els fons aconseguits amb la campanya NOH8 s'utilitzaran per continuar fent promoció i per conscienciar sobre la igualtat humana i de matrimoni, i també per lluitar contra la discriminació i l'assetjament  mitjançant la campanya interactiva de NOH8 a les xarxes socials. Això inclou portar la campanya a altres ciutats i països arreu del món, crear i recopilar les imatges per a la nostra campanya contínua i a gran escala, i per cobrir els costos de les operacions i del manteniment diaris, necessaris per dur a terme aquesta campanya de ràpida expansió des de la nostra seu a Burbank, Califòrnia (EUA).

La campanya NOH8 és una organització benèfica exempta d'impostos i regulada per la secció 501(c)(3) del Codi d'Impostos Interns dels Estats Units. Visiteu http://www.noh8campaign.com/page/faq (en anglès) i baixeu fins a la secció «Funds & Financing» de la nostra pàgina de preguntes per a més informació sobre la distribució dels fons.


LOCATION:
W Barcelona
Plaça de la Rosa del Vents, 1
Barcelona,
Spain